Forbehold i forhold til COVID-19

  • Vi følger løbende udmeldingerne fra regeringen. Afhængig af disse kan det betyde, at vi bliver nødt til at udsætte din aftale. Skulle det blive nødvendigt, vil du blive kontaktet telefonisk.


  • Vi beder om, at du tidligst møder frem i afdelingen 10 minutter før din undersøgelse påbegyndes. Når du ankommer, bedes du vente udenfor og ringe på 78435000, så henter vi dig.

  • Hvis du føler dig sløj med forkølelses- eller influenzasymptomer, beder vi om, at du ikke møder frem, men ringer til os og melder afbud.

  • Vi foretrækker, at du ikke har pårørende eller støttepersoner med til afdelingen. Hvis nogen følger dig, kan vi desværre ikke tilbyde at de kan opholde sig hos os, når du er til undersøgelse. Nødvendige ledsagere, som skal bidrage med information til undersøgelsen, er undtaget.