Abort før 12. graviditetsuge

Abort efter 12. graviditetsuge

Ansøgning om abort efter 12. graviditets-uge

Afgørelsen træffes i Samrådet for svanger-skabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Samrådet for svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation

Besked til abortansøgeren

Støttesamtaler

Ankenævnet i sager om svangerskabsafbrydelse, fosterreduktion og sterilisation