Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest

Velkommen til Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering

Vi hører under Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland. Vores hovedopgave er tværfaglig udredning og afklaring af sygemeldtes fysiske og psykiske helbredsforhold. Vi laver vurderinger af, hvordan helbredsforholdene påvirker den enkeltes muligheder for at arbejde. Vi varetager også funktionen som sundhedskoordinator i kommunernes rehabiliteringsteam.

Vi samarbejder med alle kommunerne i Region Midtjylland.

Aktuelle jobopslag i KSR