Hvad laver psykologerne?

Vi tilbyder psykologiske forløb med borgere, som har behov for støtte eller afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Derudover tilbyder vi supervision, konsultation og undervisning til fagligt personale samt arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser og vurderinger eller samtaleforløb for borgere.

Hvem kan henvises?

De fleste af vores borgere er henvist af kommunerne i forbindelse med langtidssygemelding eller revalidering. Derudover har vi forløb for borgere, der henvender sig med støtte fra forsikringsselskaber eller som betaler selv.

Særlige kompetencer

Godt kendskab til arbejdsmarkedsområdet og det sociale system, da vi er revalideringspsykologer

  • Viden om de problemer, som langtidssygemeldte borgere kan komme ud for, da vi dagligt samarbejder med socialmedicinske læger
  • En bred erfaringsbaggrund med både psykologiske undersøgelser og terapeutiske metoder

Psykologiske ydelser tilbydes i Aarhus og Herning.

Inden henvisning til psykolog

Har borgeren komplekse problemstillinger, hvor der er behov for en tværfaglig udredning? Overvej henvisning til vores tværfaglige udredningstilbud, Specialistteamet.