Attestation - PSYK 115

 

 kr. 747,00*

Aktuel situation - PSYK 125

 

kr.1.245,00*

Psykologisk vurdering - PSYK 135                                

 

-igangværede sag

kr.3.427,00*

-tidligere sag
-ny sag 

                                                                               

kr.4.482,00*
kr.6.474,00*

Arbejdsmarkedsrettet psykologisk vurdering

 

kr.9.850,00

Psykologisk undersøgelse - PSYK 141
Arbejdsmarkedsrettet undersøgelse med
kognitiv funktionsundersøgelse

 

kr.19.675,00

Psykologsamtale, pr. time

kr. 1.236,00

 

Psykologisk gruppeforløb
-
stress, let til moderat angst eller depression
- kroniske smerter, smertehåndtering


kr.13.200,00
kr.15.325,00 

Arbejdsmarkedsrettet kognitiv træning
For borgere med kognitive vanskeligheder 
-visitationssamtale      
-gruppeforløb, 3 mdr. 
-individuelt forløb    
                         

 

kr.  2.650,00
kr. 19.125,00
kr. 10.625,00

Tolkebistand
Ved undersøgelser med tolkebistand tillægges den samlede pris 30%.
(Honorar til tolk bestilles og betales af henviser).

 

 

Afbud
Afbud skal ske senest kl. 15 dagen i før

 

Udeblivelse 
Manglende fremmøde på undersøgelses-
dagen uden afbud efter ovennævnte retningslinjer, betragter vi som udeblivelse. Sagsbehandler bliver informeret herom, og vi tilbyder at give borgeren endnu en undersøgelsestid. Samtidig bliver kommunen faktureret for et udeblivelses-honorar på 1.060 kr. Ved endnu en udeblivelse afsluttes sagen. De undersøgelsesresultater, der på det tidspunkt er opnået, sendes til sagsbehandler, og faktura for de gennemførte undersøgelser sendes til kommunen.

Udeblivelse er stærkt generende for såvel kommunen som for afdelingen. Vi skal derfor opfordre sagsbehandler til at overveje, om transport, evt. ledsagelse vil være den rigtige foranstaltning, hvor det hidtidige sagsforløb giver mistanke om, at fremmødet ikke er sikkert. 

kr.  1.236,00

Individuel supervision, pr.time

kr.  1.440,00

 

Supervision, gruppe, pr. time

 

2 personer

kr.  1.650,00

3-4 personer

kr.  1.750,00

4-6 personer
Gruppesupervision med 2 eller flere skal som minimum vare 2 timer af gangen. Supervisionsforløb aftales som minimum for 10 gange.

 

kr.  1.950,00

Konsulentbistand, pr. time
Vi ønsker helst faste aftaler om brug af psykologkonsulent. Konsulentbistanden kan variere fra 2 timer til en hel dag om ugen i en periode på minimum 3 måneder. Aftaler af større omfang og længere varighed vil give kommunen større fleksibilitet i brugen af psykologkonsulent, som kan tilpasses de konkrete, aktuelle behov.

 

kr.  1.236,00

Undervisning, temamøder, faglige oplæg, pr. time
Ovennævnte er inklusiv forberedelse, eksklusiv kursusmaterialer og kørsel. Afhænger af opgavetype og varighed. Særlige opgaver aftales konkret.

 

kr.  1.650,00


Rundbordssamtale pr. time

 

kr.  1.236,00

Transporttid, pr. time (ekskl. kilometertakst)

Kilomentertakst 
I  flg. statens gældende takster         

kr.     618,00

*) Disse takster følger kommunernes aftale med Dansk Psykologforening og reguleres hvert år i april måned.

Priserne er ekskl. moms.