Afdelingens læger indgår i regionens kommuner som sundhedsfaglige rådgivere f.eks. i:

  • Sygedagpengesager, hvor borger er visiteret til kategori 1 eller 2
  • Sager om kontanthjælp, der ikke skal til kommunens Rehabiliteringsteam
  • Revalideringssager
  • Sager ifm. Serviceloven, f.eks. hjælpemidler eller bilstøtte

Læs mere

I Vejledning om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager på  beskæftigelsesområdet, nr. 10378 af 23/12/2016   kan du læse mere om sundhedsfaglig rådgivning i ovennævnte sager og om sundhedskoordinator funktionen.

I pkt. 3.1.1. på side 8 finder du også en beskrivelse af, hvilken helbredsdokumentation, der typisk skal med i en sag, der skal behandles i Rehabiliteringsteamet.

KontaktUlrik Steen
Ledende regionssocialoverlæge
Tlf. 7843 5070
Email: ulrik.steen@vest.rm.dk