Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har etableret en Klinisk Funktion, der leverer følgende ydelser til regionens kommuner: 

  • Sundhedskoordinator som sundhedsfaglig repræsentant i kommunens rehabiliteringsteam
  • Vurdering af sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabiliteringsteamet samt vurdering i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende og førtidspension.
  • Vurdering af, om anden lægelig behandling kan anbefales

Vurdering af borgerens funktionsevne og helbredsforhold og andre forhold, der kan have betydning for muligheder for arbejde eller uddannelse afgives i form af speciallægeattest LÆ 275 samt eventuel anbefaling af yderligere vurderinger fra Klinisk Funktion. Afslutningsvist afgives en samlet vurdering fra Klinisk Funktion til kommunen og borgerens praktiserende læge.

Læs mere om Klinisk Funktion

i ”Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.” af 3.8.2016

Henvisning til Klinisk Funktion

Via den landsdækkende attestløsning LÆ 271.

Priser i Klinisk Funktion

Som en del af aftalen mellem regionen og kommuner om levering af sundhedskoordinator og Klinisk Funktion foreligger et Ydelseskatalog med priser.

Kontakt
Ellen Pallesen
Overlæge
Mobil: 2223 1262
E-mail: ellen.pallesen@vest.rm.dk