Klinisk Funktion


Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering har etableret en Klinisk Funktion, der leverer følgende ydelser til regionens kommuner: 

  • Sundhedskoordinator som sundhedsfaglig repræsentant i kommunens rehabiliteringsteam
  • Vurdering af sager, der skal behandles eller er under behandling i rehabiliteringsteamet samt vurdering i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob, tilskud til selvstændig erhvervsdrivende og førtidspension.
  • Vurdering af, om anden lægelig behandling kan anbefales

Vurdering af borgerens funktionsevne og helbredsforhold og andre forhold, der kan have betydning for muligheder for arbejde eller uddannelse afgives i form af speciallægeattest LÆ 275 samt eventuel anbefaling af yderligere vurderinger fra Klinisk Funktion. Afslutningsvist afgives en samlet vurdering fra Klinisk Funktion til kommunen og borgerens praktiserende læge.

Læs mere om Klinisk Funktion

 i ”Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension”  af 27. juni 2014.

Henvisning til Klinisk Funktion

Via den landsdækkende attestløsning LÆ 271.

Priser i Klinisk Funktion

Som en del af aftalen mellem regionen og kommuner om levering af sundhedskoordinator og Klinisk Funktion foreligger et ydelseskatalog med priserKontakt
Ellen Pallesen
Overlæge
Mobil: 2223 1262
E-mail: ellen.pallesen@stab.rm.dk


Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering – CFK • Folkesundhed og Kvalitetsudvikling – Telefon: Aarhus 7841 4200 – Herning 7841 4203

Om Regionen
Om 

Regionen
Luk 

om regionen

Regionen er

Region Midtjylland er en offentlig organisation med tre hovedopgaver inden for velfærd og udvikling:
  • Sundhed og hospitaler
  • Specialiserede tilbud til socialt udsatte og handicappede
  • At være en politisk drivkraft for vækst gennem regional udvikling

Regionen har omkring 26.600 fuldtidsansatte og et budget på 28 milliarder kroner i 2013. Størstedelen går til sundhed.

Regionen bliver ledet af 41 direkte valgte politikere.

Du har måske mødt regionen
  • som patient på et hospital
  • på besøg hos en pårørende i behandling for psykisk sygdom
  • som iværksætter med brug for rådgivning
  • som passager på en regional bus

Gennem valget af politikere har borgerne fx indflydelse på 
behandlinger og ydelser i sundhedsvæsenet og kvaliteten af dem.

Skottenborg 26, 8800 Viborg
kontakt@regionmidtjylland.dk
7841 0000

Bent HansenRegionsrådets formand 
Bent Hansen

Læs her om alle politikerne i regionsrådet 

 Om Regionen